Niniejsza witryna przeznaczona jest do osobistego lub zawodowego użytku osób, które zgodnie z prawem mogą spożywać napoje alkoholowe.

mam 18 lat
nie mam 18 lat

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies

Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Szukasz danych handlowych?

Na stronie w tym trybie wyświetlone zostaną szczegółowe dane logistyczne.
Można zmienić tryb klikając w prawym górnym rogu w widoku produktu.

Praca w HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o.


Drodzy Internauci,

Cieszymy się z Państwa zainteresowania podjęcia pracy w firmie HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o.

W przypadku rozpoczęcia procesu rekrutacji w jakimkolwiek dziale firmy HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o. będziemy z uwagą śledzić wszystkie aplikacje, które do nas napływają.

W związku z tym zachęcamy do składania ofert do bazy danych naszej firmy. Prosimy o wysłanie aktualnej aplikacji na adres: rekrutacja@henkell-polska.pl, koniecznie wraz z poniższymi klauzulami zgód:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu:

  1. Realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych.
  2. Prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych.
  3. W zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych.

 


Obowiązek informacyjny administratora danych - rekrutacja pracowników

Administratorem Danych Osobowych jest:

Henkell & Co. Polska Sp. z o.o. ,
ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń

Dane osobowe składane w ramach rekrutacji w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia);

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1. stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń
lub drogą mailową: ado@henkell-polska.pl