Niniejsza witryna przeznaczona jest do osobistego lub zawodowego użytku osób, które zgodnie z prawem mogą spożywać napoje alkoholowe.

mam 18 lat
nie mam 18 lat

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies

Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Szukasz danych handlowych?

Na stronie w tym trybie wyświetlone zostaną szczegółowe dane logistyczne.
Można zmienić tryb klikając w prawym górnym rogu w widoku produktu.

Zapytania ofertowe

Zakończone

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 10/POKL/2014

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzonym przez firmę HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o. postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu System Ocen pracowniczych - Metody Wdrożenia Narzędzi Oceny? z opracowaniem, wytworzeniem i dostawą materiałów szkoleniowych niezbędnych dla realizacji tego szkolenia w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej www.henkell-polska.pl zaproszeniem do złożenia oferty, jako wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano:
Wyższą Szkołę Bankową, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
, która spełniając wymogi określone w zapytaniu ofertowym przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, uzyskując największą ilość punktów. Jednocześnie pragniemy podziękować za złożenie oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 9/POKL/2014.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzonym przez firmę HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o. postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu Prawo Celne oraz Wewnętrzny System Kontroli w Spółce z opracowaniem, wytworzeniem i dostawą materiałów szkoleniowych niezbędnych dla realizacji tego szkolenia w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej www.henkell-polska.pl zaproszeniem do złożenia oferty, jako wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano:
ECDDP Szkolenia Sp. z o.o., ul. Elektoralna 12a/94, 00-139 Warszawa
która spełniając wymogi określone w zapytaniu ofertowym przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, uzyskując największą ilość punktów.
Jednocześnie pragniemy podziękować za złożenie oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/POKL/2014 na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu Prawo Celne oraz Wewnętrzny System Kontroli w Spółce w ramach projektu Profesjonalne kadry Vinpol, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert do 27 listopada 2014 roku do godziny 11:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/POKL/2014 na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu System ocen pracowniczych - metody wdrożenia narzędzi oceny w ramach projektu Profesjonalne kadry Vinpol, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert do 27 listopada 2014 roku do godziny 11:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 8/POKL/2014.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzonym przez firmę HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o. postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI z opracowaniem, wytworzeniem i dostawą materiałów szkoleniowych niezbędnych dla realizacji tego szkolenia w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej www.henkell-polska.pl zaproszeniem do złożenia oferty, jako wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano firmę szkoleniową:
DEKRA Solutions Sp. z o. o.
ul. Rzymowskiego 28,
02-697 WARSZAWA,

która spełniając wymogi określone w zapytaniu ofertowym przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, uzyskując największą ilość punktów.
Jednocześnie pragniemy podziękować za złożenie oferty.

Koordynator Projektu
Małgorzata Krawczyk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 7/POKL/2014.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzonym przez firmę HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o. postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA z opracowaniem, wytworzeniem i dostawą materiałów szkoleniowych niezbędnych dla realizacji tego szkolenia w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej www.henkell-polska.pl zaproszeniem do złożenia oferty, jako wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano:
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ,
ul. Wojska Polskiego 1,
62-300 Września,

która spełniając wymogi określone w zapytaniu ofertowym przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, uzyskując największą ilość punktów.
Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Koordynator Projektu
Małgorzata Krawczyk

Informacja o przedłużeniu terminu wyboru Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr 7/POKL/2014

Z uwagi na konieczność wezwania do uzupełnienia dokumentacji w ramach złożonych ofert na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA, informacja o wynikach umieszczona zostanie w późniejszym terminie.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk

Informacja o przedłużeniu terminu wyboru Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr 8/POKL/2014

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zostaje przedłużona ocena ofert. Informacja o wyborze Wykonawcy na szkolenia BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI zostanie opublikowana w późniejszym terminie.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/POKL/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/POKL/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku na wykonanie usługi szkoleniowej BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI w ramach projektu Profesjonalne kadry Vinpol nr WND-POKL.08.01.01-04-312/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 16 lipca 2014 roku do godziny 11:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 6/POKL/2014.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzonym przez firmę HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o. postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej COACHING w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej www.henkell-polska.pl zaproszeniem do złożenia oferty, jako wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano:
GRUPA ŁUKASZ KUCIŃSKI,
ul. Kamińskiego 34/12A,
90-220 Łódź,

która spełniając wymogi określone w zapytaniu ofertowym przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, uzyskując największą ilość punktów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 5/POKL/2014.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzonym przez firmę HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o. postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu Szkolenia Komputerowego MS Office z opracowaniem, wytworzeniem i dostawą materiałów szkoleniowych niezbędnych dla realizacji tego szkolenia w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej www.henkell-polska.pl zaproszeniem do złożenia oferty, jako wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano:
WYŻSZĄ SZKOŁĘ BANKOWĄ
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

która spełniając wymogi określone w zapytaniu ofertowym przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, uzyskując największą ilość punktów.
Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 7/POKL/2014

Pytanie: W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem ofertowym, chciałbym się dopytać o stanowiska/działy, w których pracują uczestnicy szkolenia? Chcielibyśmy wiedzieć, kim będą uczestnicy, aby spróbować przewidzieć potrzeby szkoleniowe grupy, dzięki czemu będziemy mogli zaproponować modyfikację programu szkoleniowego, zgodnego z potrzebami grupy.
Odpowiedź: Grupą docelową szkolenia są pracownicy:
1. Zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji.
2. Brygadziści oraz mistrzowie.
3. Specjaliści oraz Menedżerowie bezpośrednio związani z produkcją.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku na wykonanie usługi szkoleniowej DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA w ramach projektu Profesjonalne kadry Vinpol nr WND-POKL.08.01.01-04-312/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert do 3 lipca 2014 roku do godziny 11:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POKL/2014 z dnia 4 czerwca 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POKL/2014 z dnia 4 czerwca 2014 na przeprowadzenie COACHINGU w ramach Projektu Profesjonalne kadry VINPOL nr WND-POKL.08.01.01-04-312/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: 20.06.2014 r. do godziny 11:00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POKL/2014 z dnia 20 maja 2014 roku.

Na przeprowadzenie Szkolenia Komputerowego MS OFFICE w ramach Projektu Profesjonalne kadry Vinpol nr WND-POKL.08.01.01-04-312/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: 04.06.2014 r. do godziny 11:00
Skorygowanie zapisu Zapytania Ofertowego nr 5/POKL/2014 pkt. VIII
ad) 3 Ocena ofert wg Kryterium III Jakość i adekwatność zaproponowanych programów szkoleniowych maksymalnie 30%; Program szkolenia należy przedstawić w podziale na trzy dni szkoleniowe wraz z metodami oraz formą zajęć (ćwiczenia, testy itp.) oraz z agendą szkolenia. Przyznane zostaną następujące liczby punktów: 10 pkt program szkoleniowy jest niezadowalający, 20 pkt program szkoleniowy spełnia oczekiwania Zamawiającego na minimalnym poziomie i wymaga korekt, 30 pkt program szkoleniowy spełnia w pełni oczekiwania Zamawiającego i nie wymaga korekt.
Oferent przedstawił w zadowalający sposób metody i formę zajęć z wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych.

Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 1/POKL/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku.

2014.03.20 Szanowni Państwo, na podstawie zapisu IX pkt 12 Zapytania ofertowego nr 1/POKL/2014 ogłoszonego w dniu 11 lutego 2014 roku informujemy, że unieważniamy postępowanie związane z ww. zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia usługi szkoleniowej COACHING w ramach projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol nr POKL.08.01.01-04-312/12
W najbliższym czasie zostanie opracowane kolejne zapytanie ofertowe w zakresie usługi szkoleniowej w ramach projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol.

Informacja o przedłużeniu terminu wyboru Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr 1/POKL/2014

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zostaje przedłużona ocena ofert. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana do 20 marca 2014 roku.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia usługi szkoleniowej - COACHING, w ramach Projektu Profesjonalne kadry VINPOL, WND-POKL.08.01.01-04-312/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2014 roku do godziny 11:00

Wybór Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr 4/POKL/2013 na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu Szkolenia z umiejętności interpersonalnych.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzonym przez firmę Henkell & Co. Polska Sp. z o.o. postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu Szkolenia z umiejętności interpersonalnych w podziale na 6 (sześć) modułów tematycznych z opracowaniem, wytworzeniem i dostawą materiałów szkoleniowych niezbędnych dla realizacji tego szkolenia w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej http://vinpol.pl/produkty/#!projekty_ue zaproszeniem do złożenia oferty, jako wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano ofertę:
DOOR GROUP S.A.
Ul. Włodarzewska 33
02-384 Warszawa

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Informacja o przedłużeniu terminu wyboru Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr 4/POKL/2013

Z uwagi na konieczność wezwania do uzupełnienia dokumentacji w ramach złożonych ofert na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu - Szkolenia z umiejętności interpersonalnych, informacja o wynikach umieszczona zostanie w późniejszym terminie.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4_POKL_2013 z 21 sierpnia 2013 roku.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia usługi szkoleniowej - Szkolenia z umiejętności interpersonalnych w podziale na 6 (sześć) modułów tematycznych: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA; MOTYWOWANIE I OCENA PRACOWNIKÓW; RADZENIE SOBIE ZE STRESEM; NEGOCJACJE HANDLOWE; ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI; ZARZĄDZANIE PODLEGŁYM ZESPOŁEM PRACOWNICZYM, w ramach Projektu Profesjonalne kadry Vinpol nr WND-POKL.08.01.01-04-312/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: 05 września 2013 roku do godziny 13.00

Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 3/POKL/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku.

 

Wybór Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr 2/POKL/2013 na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu SZKOLENIE NEUROLINGWISTYCZNE (NLP), COACHING

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku procedury przeprowadzonej w oparciu o zasadę konkurencyjności przez firmę Henkell & Co. Polska Sp. z o.o., dotyczącej wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu SZKOLENIE NEUROLINGWISTYCZNE (NLP), COACHING z opracowaniem, wytworzeniem i dostawą materiałów szkoleniowych niezbędnych dla realizacji tego szkolenia w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej http://vinpol.pl/produkty/#!projekty_ue zaproszeniem do złożenia oferty, jako Wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano:
Grupa Mateusz Grzesiak
ul. Kompanii Kordian 15,
02-495 Warszawa,

Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk.

Informacja o przedłużeniu terminu wyboru Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr 2/POKL/2013

Z uwagi na konieczność wezwania do uzupełnienia dokumentacji w ramach złożonych ofert na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu NLP i COACHING, informacja o wynikach umieszczona zostanie w późniejszym terminie.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL/2013 z 23 kwietnia 2013 roku.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia usługi szkoleniowej - Szkolenia z umiejętności interpersonalnych w podziale na 6 (sześć) modułów tematycznych: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA; MOTYWOWANIE I OCENA PRACOWNIKÓW; RADZENIE SOBIE ZE STRESEM; NEGOCJACJE HANDLOWE; ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI; ZARZĄDZANIE PODLEGŁYM ZESPOŁEM PRACOWNICZYM, w ramach Projektu Profesjonalne kadry Vinpol nr WND-POKL.08.01.01-04-312/12-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: 10.05.2013r. do godziny 13.00

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zostaje przedłużona ocena ofert. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana do końca kwietnia 2013 roku.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk

UWAGA! Korekta zapytania ofertowego nr 2/POKL/2013

Informujemy , iż w dniu 18.03.2013 roku dokonano zmiany w treści Zapytania ofertowego nr 2/POKL/2013
Zmian dokonano:
Podrozdział: SZKOLENIE NEUROLINGWISTYCZNE w pkt.2 ppkt 6) Było: Miejsce realizacji szkolenia: województwo kujawsko-pomorskie, minimalna odległość od Torunia ok. 60 km. Jest: Miejsce realizacji szkolenia: województwo kujawsko-pomorskie.
W związku z powyższym zmieniono termin składania ofert:
Rozdział: TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Było: Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 02.04.2013 r. do godziny 12.00 w wersji papierowej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) lub osobiście na adres Biura Projektu: Henkell & Co. Polska Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie Oferta na usługi szkoleniowe SZKOLENIE NEUROLINGWISTYCZNE (NLP), COACHING dotyczy projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol. Jest: Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 05.04.2013 r. do godziny 12.00 w wersji papierowej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) lub osobiście na adres Biura Projektu: Henkell & Co. Polska Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie Oferta na usługi szkoleniowe SZKOLENIE NEUROLINGWISTYCZNE (NLP), COACHING dotyczy projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
W ZWIĄZKU Z DOKONANĄ ZMIANĄ TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 05.04.2013 R. DO GODZINY 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/2013 z 15 marca 2013r.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia usługi szkoleniowej SZKOLENIE NEUROLINGWISTYCZNE (NLP), COACHING w ramach Projektu Profesjonalne kadry Vinpol nr WND-POKL.08.01.01-04-312/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Termin składania ofert: 02.04.2013r. do godziny 12.00

Wybór Wykonawcy usługi szkoleniowej z zakresu PODATKI, PRAWO PRACY, UMOWY HANDLOWE w podziale na 5 (pięć) modułów tematycznych w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol

Uprzejmie informuję, iż w związku z przeprowadzonym przez firmę Henkell & Co. Polska Sp. z o.o. postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu PODATKI, PRAWO PRACY, UMOWY HANDLOWE w podziale na 5 (pięć) modułów tematycznych w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej http://vinpol.pl/produkty/#!projekty_ue zaproszeniem do złożenia oferty, jako wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano:
Ernst & Young Academy of Business Sp. z o.o.,
Aleja Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa.

Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert. Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk.

Przedłużenie procedury wyboru ofert na zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013 z dnia 06.02.2013

W wyniku analizy nadesłanych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013, informujemy, iż przedłużeniu ulega termin wyboru oferty do dnia 05.03.2013 do godziny 15:00.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zostaje przedłużona ocena ofert. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana w terminie do 27 lutego 2013 roku.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2013 z 06 lutego 2013r.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia usługi szkoleniowej PODATKI, PRAWO PRACY, UMOWY HANDLOWE w ramach Projektu Profesjonalne kadry Vinpol nr WND-POKL.08.01.01-04-312/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: 19.02.2013r. do godziny 13.00

Wybór Wykonawcy usługi szkoleniowej z zakresu języków obcych w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol

Uprzejmie informuję, iż w związku z przeprowadzonym przez firmę Henkell & Co. Polska Sp. z o.o. postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu języków obcych w ramach realizowanego projektu pn. Profesjonalne kadry Vinpol współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej http://vinpol.pl/produkty/#!projekty_ue zaproszeniem do złożenia oferty, jako wykonawcę ww. usługi szkoleniowej wybrano:
Ogólnopolska Szkoła Językowa BRITISH SCHOOL
ul. Szeroka 12
87-100 Toruń.

Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk

Informacja

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż zostaje przedłużona ocena ofert. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana w terminie do 31 grudnia 2012 roku.
Koordynator Projektu Małgorzata Krawczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2012 z 05 grudnia 2012r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej z zakresu języków obcych w ramach Projektu Profesjonalne kadry Vinpol nr WND-POKL.08.01.01-04-312/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: 19.12.2012r. do godziny 14.00