Niniejsza witryna przeznaczona jest do osobistego lub zawodowego użytku osób, które zgodnie z prawem mogą spożywać napoje alkoholowe.

mam 18 lat
nie mam 18 lat

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies

Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Polityka Jakości Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.

Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o. w Toruniu produkuje i dystrybuuje na rynek krajowy i rynki zagraniczne wyroby winiarskie, wyroby spirytusowe i inne napoje alkoholowe. Jesteśmy również kompetentnym oferentem produktów alkoholowych, wytwarzanych przez innych, renomowanych producentów alkoholi w Europie.

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań wszystkich naszych Klientów, a także przekonanie do naszych wyrobów osób, które do tej pory nie miały z nimi styczności.

Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o. podnosi standardy żywnościowe, kultywując najlepsze tradycje produkcji alkoholi, adaptując do nich jednocześnie nowoczesne rozwiązania z dziedziny technologii i techniki.

Chcemy być odpowiedzialnym, wiarygodnym dostawcą produktów, wysokiej jakości, bezpiecznych dla naszych Konsumentów w Polsce i poza granicami kraju.

Dla podkreślenia znaczenia w naszej firmie jakości, bezpieczeństwa produktów oraz odpowiedzialności wobec Klientów, wdrożyliśmy i doskonalimy System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Produktu zgodny ze standardami HACCP (wg Codex Alimentarius), IFS oraz ISO 9001, które zapewniają, że:

  • produkcja odbywa się w oparciu o przemyślane, sprawdzone i bezpieczne metody wytwarzania, opracowane według najlepszej wiedzy w zakresie technologii produkcji wyrobów alkoholowych, z uwzględnieniem obowiązujących w tym względzie przepisów prawa,
  • każda partia produkcyjna podlega określonej kontroli jakościowej od momentu przyjęcia surowca, poprzez wszystkie etapy produkcji - w tym wytworzenie produktu, aż do upływu określonych terminów monitorowania produktów znajdujących się już na rynku,
  • jakość surowców, półproduktów i wyrobów gotowych jest systematycznie weryfikowana poprzez wykonywanie analiz zarówno w Laboratorium Zakładowym, jak i korzystanie z usług innych akredytowanych jednostek badawczych, jak również prowadzone regularnie audity u dostawców,
  • na terenie zakładu funkcjonuje procedura sanitarno - higieniczna, zawierająca wszystkie instrukcje, które codziennie stosowane są w przedsiębiorstwie, przed, po i w czasie produkcji, aby zapobiec bezpośredniemu zanieczyszczeniu produktu, co pozwala na utrzymanie wysokiego standardu higieny w zakładzie,
  • proces produkcyjny ukierunkowany jest na wytworzenie produktów o wysokiej jakości zdrowotnej, czyli bezpiecznych dla zdrowia konsumenta,
  • wszyscy pracownicy są włączani na bieżąco do rozmów o bezpieczeństwie produktu,
  • stale podnosi się kwalifikacje kadry zarówno kierowniczej, jak i tej bezpośrednio produkcyjnej,
  • dokonuje się analizy uwag i reklamacji klientów, a wypływające z tej analizy wnioski służą do doskonalenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu,
  • systematycznie prowadzone są badania rynkowe i konsumenckie (w tym stopnia zadowolenia klienta z produkowanych przez nas wyrobów).

Poprzez świadomą, podlegającą stałej kontroli, racjonalną gospodarkę surowcami i materiałami pomocniczymi, wdrożone systemy recyklingu opakowań, a także przemyślane, przychylne środowisku procesy produkcyjne i działania inwestycyjne, firma nasza jest jednostką odpowiedzialną, dbającą o bezpieczeństwo i ochronę środowiska, w którym funkcjonuje.

Naszą żelazną zasadą jest wprowadzanie na rynek produktów: bezpiecznych, wyprodukowanych z zachowaniem wymaganych standardów higienicznych, o sprawdzonej jakości, stabilnych, dających konsumentom satysfakcję z tytułu ich zakupu.

Zapewniamy, że świadomość i działania kierownictwa oraz wszystkich pracowników Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o. ukierunkowane są na rzecz realizacji założeń powyższej polityki oraz, że do jej realizacji zapewnione są niezbędne zasoby.

Tomasz Różański - CEO / Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansów i Controllingu 
Anna Kalinowska - Członek Zarządu / Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji
Joanna Semczuk - Członek Zarządu / Dyrektor ds. Handlu i Logistyki
Tomasz Leszko - Członek Zarządu / Dyrektor ds. Marketingu